บริการย้อมสีเม็ดพลาสติกและใส่สารเติมแต่ง (Compounding & Coloring)

   Compounding และ Coloring คือกระบวนการย้อมสีเม็ดพลาสติก เพื่อให้ได้เม็ดพลาสติกที่มีสีตรงกับสีชิ้นงาน พร้อมฉีดโดยไม่ต้องผสมสีอื่นๆเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอน ความยุ่งยาก การปัญหาในการผสมสี ลดการสูญเสียจากการผลิต และได้ชิ้นงานตามสีที่ต้องการ

   เราให้บริการการทำ Compounding และ Coloring เพื่อให้ท่านได้เม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพและสีตามความต้องการของท่าน ด้วยเครื่องมืออันทันสมัยและได้มาตรฐานภายใต้การควบคุมคุณภาพโดยบริษัทจากไต้หวันทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าบริการของเราจะช่วยให้ท่านได้รับสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนต่างๆลดต้นทุน และลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต

" ABS, HIPS, PS, PP, etc. "