พลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastic)

   พลาสติกวิศวกรรม เป็นกลุ่มพลาสติกที่มีการใส่สารเติมแต่งเพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้กับเม็ดพลาสติก เช่น Glass Fiber, Talcum เพื่อให้เม็ดพลาสติกมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งใช้กันอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท

" PP+Talc, PP+GF, ABS+GF "