เม็ดพลาสติกชนิดอื่นๆ

   นอกจากเม็ดพลาสติกดังกล่าวข้างต้น เราผลิตเม็ดพลาสติกชนิดอื่นๆตามความต้องการของลูกค้า ในขอบเขตที่เราสามารถให้บริการได้ โดยเราใส่ใจในคุณภาพของเม็ดพลาสติก เพื่อให้สามารถใช้กับงานของท่านได้อย่างไม่มีปัญหา ในราคาที่เหมาะสม