สินค้าและบริการ

  1. เม็ดพลาสติกsubgrade และเม็ดพลาสติก modify grade (Subgrade and modify grade plastic)
  2. เม็ดพลาสติกวิศวกรรม เพิ่มสารเติมแต่ง (Engineering Plastic)
  3. บริการทำสีเม็ดพลาสติก และใส่สารเติมแต่ง (Compounding & Coloring)
  4. เม็ดสี (Masterbatch)