เม็ดพลาสติก Subgrade หรือ Modified-grade

   เม็ดพลาสติก Subgrade หรือ Modified-grade คือเป็นพลาสติกที่ผ่านการออกแบบและปรับปรุงคุณสมบัติให้เหมาะสมกับการใช้งานและสเปคของผลิตภัณฑ์ของท่าน ท่านจะได้เม็ดพลาสติกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน และลดการใช้เม็ดพลาสติกใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้ลดต้นทุนการผลิต ลดขั้นตอนต่างๆ และได้รับความสะดวกในการผลิต โดยชิ้นงานของท่านจะยังมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งาน เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยให้คำปรึกษาและออกแบบคุณสมบัติเม็ดพลาสติกให้ท่าน และพร้อมให้การบริการด้วยความใส่ใจ